Disclaimer

Gebruik website

Hoewel Ghuus.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, staat Ghuus.nl niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ghuus.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ghuus.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


Gebruik van informatie op de website

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de in Ghuus.nl aangesloten organisaties en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële- en privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ghuus.nl.


Wijzigingen van de inhoud van de website

Ghuus.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Copyright 2022  Ghuus - Powered by Corpoflow